Aquest dijous, 26 d’abril. a les 21:00 h. se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari del mes d’abril, del qual us adjuntem l’ordre del dia, que podeu escoltar en directe per la nostra emissora i a través del nostre web, on també hi trobareu el podcast, a l’apartat “A la carta”, si preferiu escoltar-lo en diferit.

PART RESOLUTIVA

1-APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS

2-DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3-APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT “3SC002/2018 – SUPLEMENT DE CRÈDIT DESPESES DIVERSES”

4-APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT “1CE001/2018 – CRÈDIT EXTRAORDINARI PER A DESPESES DIVERSES”

5-APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT “3SC003 – SUPLEMENT DE CRÈDIT PER A DESPESES CULTURA CAP. 4”

6-APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI

7-APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR

8-MOCIÓ PER A L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL

9-MOCIÓ PER A LA DENÚNCIA DE LA CRIMINALITZACIÓ DELS CDR

10-MOCIÓ DE SUPORT A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

11-MOCIÓ A FAVOR DEL DIÀLEG I LA RECONCILIACIÓ

12-MOCIÓ SOBRE EL TALLER “ENCUENTRA TU RUTA”

13-MOCIÓ DE SUPORT A L’ONG “PROACTIVA OPEN ARMS”

14-PROPOSICIONS URGENTS

PART DE CONTROL

15-DONAR COMPTE D’ALTRES DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

16-PRECS I PREGUNTES