El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat les bases per ajudar econòmicament les famílies que tenen infants a les dues escoles bressol municipals, que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorables per al 2014-2015.
Les ajudes van en la línia de reduir els imports en les quotes mensuals de pagament per assistència a les escoles bressol municipal, amb l’interès de garantir la igualitat d’oportunitats i actuar com a element per compensar les desigualts personals, econòmiques i socials.
Per fer-ho, l’Ajuntament destina 15.000 euros aquest 2015. Depenen dels barems existeixen bonificacions d’entre el 25 i el 75%.
Per tal de poder sol.licitar informació i tramitar les ajudes, cal adreçar-se a partir del 15 de setembre a les dependències de l’Àrea d’Ensenyament(carrer de Pécher 7-19, Casa Palet).
La setmana anterior també passar per junta les bases per les subvencions educatives a més de les bases per les subvencions per les biblioteques escolars.
A més l’Ajuntament ha destinat uns 65000 euros en la promoció dels projectes de reciclatge de llibres, s’han signat uns convenis amb les associacions de pares i mares, tant de les escoles públiques com les concertades, per que aquestes puguin continuar amb aquests projectes. Aquests afavoreixen a abaratir molt el cost del llibres, per exemple un pack de llibres de primària pot arribar a costar més 200 euros, amb aquests projectes de socialització, el pack es pot aconseguir per uns 60 euros. Segons la regidora d’educació Júlia Vendrell, l’ajuntament està estudiant donar uns ajuts a les families més desfavorides i que tinguin dificultats per aconseguir el cost d’aquests llibres.
En quant a les obres de millora que fa l’ajuntament a les escoles de primària i bressol, aquest estiu s’han destinat 90.000 euros.