I després

AJUTS A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE SFG

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, a través de l’Àrea de Cultura, està informant sobre les subvencions per a entitats culturals i associacions del municipi per a aquest 2013.
Després de la publicació al BOP (Butlletí Oficial de la Província), les entitats han de presentar la següent documentació :
– Instància general
– Model de sol·licitud d’ajudes culturals
– Model de declaració jurada signada pel president/a de l’entitat
– Model de comunicació de dades bancàries
– Projecte detallat i pressupost global de l’activitat a realitzar
2.- Un cop presentades totes les sol·licituds i s’aproven les aportacions que percebrà cada entitat, s’haurà de presentar la següent documentació :
– Instància general.
– Document de certificat d’acceptació d’ajudes.
– Model de graella de factures i/o comprovants que es presenten.
– Fotocòpia de totes les factures i/o comprovants que es presenten.
– Memòria justificativa i imatges gràfiques del compliment del projecte.
Un cop han sortit publicades les bases al BOP, cal seguir els terminis previstos.
S’ha de presentar presencialment a l’OIAC (Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà), als baixos de l’Ajuntament o via correu: http://ciutada.guixols.cat
També per correu ordinari:
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OIAC)
Pl. Mercat, 6-9 (entrada pel Passeig del Mar)
17220 Sant Feliu de Guíxols

El més llegit

I després