Aquest dijous 11 de juliol a les 21 hores se celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols un Ple Municipal Extraordinari Urgent. El podeu escoltar en directe pel 107.0FM o bé a través del nostre web aquí. També des de l’aplicació per a mòbils Android o en diferit clicant aquí.

Aquesta és l’ordre del dia:

 1. Ratificació de la urgència de la sessió.
 2. Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple Municipal.
 3. Constitució i composició dels grups municipals i nomenament dels seus portaveus.
 4. Creació i composició de les comissions informatives.
 5. Donar compte de nomenament de tinents d’alcalde.
 6. Donar compte dels dos decrets de designació dels membres de la JGL i delegació de competències de l’Alcalde a aquest òrgan.
 7. Donar compte de les delegacions de competències als regidors.
 8. Nomenament dels representants de la Corporació en òrgans col·legiats que són competència del Ple.
 9. Periodicitat de la junta de portaveus.
 10. Creació del Consell de Govern.
 11. Suplement de crèdit SC003/2019 de retribucions, indemnitzacions i assistències dels carrecs electes.
 12. Establiment del règim de dedicació i de les retribucions i indemnitzacions i assistències dels membres de la corporació.
 13. Establiment d’una dotació econòmica pels grups municipals.
 14. Programació, administració, gestió i producció integral dels espectacles i concerts que es realitzen dins del marc del festival de la Porta Ferrada, que es celebra anualment en aquesta ciutat a la temporada d’estiu (anys 2020-2023).