I després

31 alumnes als programes de transició al treball

Compartiu aquesta història

La quarta edició del Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) – Pla de Transició al Treball (PTT) – Guíxols · Vall d’Aro en dues modalitats molt lligades a la realitat socioeconòmica local: vendes, oficina i atenció al públic; i d’auxiliar de cuina i serveis de restauració i bar, acull aquest curs 2012-2013 un total de 31 alumnes. Aquesta és un acció promoguda conjuntament pels ajuntaments de Castell–Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, i Santa Cristina d’Aro. Els PQPI-PTT s’adrecen majoritàriament a joves de 16 a 21 anys que no hagin obtingut el títol de Graduat en ESO, i pretenen oferir una transició efectiva i real vers el món del treball, i tenen la certificació oficial del Departament d’Ensenyament.

El curs va començar el 17 de setembre i ara es desenvolupa el primer trimestre de formació, que combina l’aprenentatge de competències bàsiques i el desenvolupament d’alguns mòduls formatius. La principal novetat d’aquest curs és el fet que els mòduls teòrics es desenvolupen a la seu de la Creu Roja de la Vall d’Aro a Sant Feliu de Guíxols; mentre que el mòdul professionalitzador d’hoteleria es desenvoluparà per segon any al S’Agaró Hotel, fet que confirma la implicació dels establiments locals d’hoteleria i restauració en la formació de futurs professionals.

La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i professional als seus participants, amb la voluntat que els faciliti la seva incorporació al món laboral o la continuïtat d’estudis, especialment en la
formació professional de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. S’hi ofereix assessorament i pla d’atenció personalitzat, orientació professional i recursos per a la inserció laboral i educativa i formació
general i formació professional elemental. Els curs s’estructura en dos mòduls obligatoris (A i B amb 925 hores), i un tercer voluntari (C).

El mòdul A inclou formació professional elemental en el perfil professional amb hores de formació en empresa amb la possibilitat de realitzar una estada de pràctiques a l’estranger. El mòdul B és de formació general per a la millora de les competències bàsiques necessàries en el món del treball i en la vida quotidiana. El mòdul C és de formació per a l’obtenció del GESO (Graduat d’Educació Secundària Obligatòria). Els mòduls A i B tenen la durada d’un curs sencer i el mòdul C es pot fer en paral·lel o posteriorment en centres de formació de persones adultes. Un cop acabats els estudis del PQPI-PTT es pot accedir al món del treball, treballar i cursar el mòdul C o matricular-se a un cicle formatiu si se supera la prova d’accés.

El més llegit

I després