L’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar(ACISE), anuncia el I Congrés Català d’Infermeria i Salut Escolar, que tindrà lloc els dies 17 i 18 de setembre del 2015, i que es desenvoluparà a l’Espai de Congressos del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Aquest I Congrés, serveix per tal de presentar oficialment l’entitat, ACISE. Una entitat sense ànim de lucre que neix fruït de la voluntat de transformació de l’Associació de recerca etnogràfica aplicada calidoscopi (abans Botica Natural ONGD) creada l’any 2003, des de la qual s’han portat a terme projectes sanitaris de cooperació i recerca a nivell internacional, tant amb població adulta com amb la infància; conjuntament amb professionals, membres i col·laboradors, de la Vocalia Catalana de la Societat Científica Espanyola d’Infermeria i Salut Escolar (SCE3).
Aquesta entitat vol ésser en aquest congrés un punt de trobada per tots aquells infermers i infermeres que treballen a les escoles i instituts, així com per aquells que estiguin interessats en la salut a la infància i adolescència des del món escolar. Tanmateix, els agradaria comptar amb la participació i col·laboració d’altres professionals externs que treballen en el món de la salut escolar i que creuen en la figura de l’infermera escolar, així com tots aquells membres de la comunitat educativa (AMPA’s, pares i mestres) que vulguin conèixer les seves propostes de treball, i vulguin col·laborar i trobar punts de treball comuns pel bé de la salut a l’escola. També els agradaria escoltar les necessitats d’aquelles associacions que representen a nens amb problemes de salut crònics i aguts que estan integrats en escoles ordinàries i els que estan, degut a les seves patologies i/o discapacitats, en escoles especials.
Aquest Congrés vol ser un lloc per compartir i treballar, on en les seves taules es pugui visibilitzar la situació actual de l’infermera escolar a Catalunya, i quedin resoltes preguntes com: d’on venim?, i on volem arribar?, així com recollir aportacions, mitjançant comunicacions, pòsters o intervencions, el camí a recórrer i el futur de l’infermera escolar i el seu paper socialitzador dins l’escola en educació escolar, així com totes les altres competències que exerceix (assistencial, gestió, assessorament i investigadora).
Es pretén que es conegui el treball de l’infermera a l’escola, així com la capacitat de treballar pel bé dels infants i dels adolescents, tenint en les seves mans la cura de la seva salut, vetllar per la seva seguretat i guiar amb les seves paraules el camí saludable de la vida, ajudant a aconseguir l’empoderament responsable de cada futur individu adult sobre la seva pròpia salut.