El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar per unanimitat una moció conjunta de tots els grups, impulsada en un principi per Guíxols des del carrer i la CUP,  que fa referència a les “Clàusules sòl de les hipoteques”.

Els grups van acordar instar al Govern espanyol a establir de forma immediata el procediment a seguir (mitjançant un mecanisme ràpid, universal, col·lectiu i eficaç, que garanteixi la protecció dels consumidors, evitant que la càrrega del procés recaigui en les persones afectades) per tal que les entitats financeres facin efectiva el compliment de la sentència d’acord amb els criteris del Tribunal de Justícia de la Unió Europea TJUE). Alhora, l’Ajuntament es va comprometre a fer un reforç informatiu i de difusió per a les persones afectades.

En el Ple es va retreure la supressió de l’Oficina de Consum, servei que es continua des del Consell Comarcal, però la regidora de Serveis Socials, Laura Serrano, va respondre que l’Oficina Municipal d’Habitatge forma part de la Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge, que el dia 21 de febrer convocarà a tots els ciutadans a una xerrada que portarà per títol “Efectes de la sentència del TJUE sobre les Clàusules sòl”, el dimarts, 21 de febrer,  a les 19.30h a al Sala Abat Panelles del Monestir (Sala de congressos de la 4a planta del Monestir).

Serà una conferència informativa en relació a la sentència del TJUE sobre les clàusules sòl amb l’objectiu de fer arribar a la ciutadania el màxim d’informació possible sobre la qüestió: com identificar clàusula terra, què significa, efectes econòmics, efectes de la sentència del TJUE, serveis i/o entitats a les quals poder adreçar-se en cas de voler exercir una reclamació, etc.

La Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge de Sant Feliu, a més de l’Oficina Municipal d’Habitatge, la integren la PAH, Serveis Socials, Síndic de greuges,  Caritas i Creu Roja.