I després

VÍA LLIURE A LES TERRASSES DE PONENT

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha aconseguit la concessió del Servei de Costes de la Generalitat per instal·lar fins a tres voladissos a l’extrem situat a ponent de la platja guixolenca, a l’inici del passeig Rius i Calvet, informa El Punt Avui. El permís afecta tant la zona maritimoterrestre com la de servitud de protecció, i en conjunt permetrà guanyar 118 metres quadrats de superfície sobre la zona de platja on desemboca la riera del Monestir, sovint poc utilitzada.
El projecte es va començar a gestar l’any passat, a proposta d’un dels establiments de la plaça de Ferran Agulló. Al final el consistori va optar per prendre la iniciativa dels tràmits, per agilitar una operació que es veu de bon ull. L’alcalde creu que és una manera de dinamitzar el tram inicial del passeig Irla, ara amb una vorera estreta i poc transitable per als vianants, que han d’esquivar els arbres i escocells, tot afavorint alhora l’activitat dels negocis i la imatge del front marítim.
La concessió per al municipi és per 15 anys, tot i que ara han obert el procés per deixar-les en mans dels establiments de la zona. L’espai s’ha subdividit en tres terrasses, una de les quals s’ha adjudicat directament al restaurant promotor de la idea. Les altres dues han sortit a concurs, tot i que només hi poden aspirar els establiments de restauració ubicats al passeig de Rius i Calvet i amb llicència vigent.
La cap de Patrimoni del consistori explica que les concessions als locals es fan només per deu anys, el període en què s’ha estimat que els costos de construir les terrasses s’hauran amortitzat i amb un marge prudencial perquè el municipi pugui renovar la concessió de Costes, un cop expiri. Transcorregut el període, tornarien a convocar el concurs.
Segons el projecte bàsic d’obra redactat per l’arquitecte del consistori, el cost de bastir el voladís s’estima en una mica menys de 28.000 euros, que anirien a càrrec dels titulars dels establiments. Les estructures s’estendrien al llarg d’uns 55 metres amb una amplada de dos metres, i no es preveu l’enderroc total de l’actual muret ni de les balconades per divisar el front marítim, sinó que s’hi practicarien obertures per connectar les terrasses amb el passeig. Tampoc no hi hauria cap afectació sobre l’arbrat ni l’escala que ara permet baixar des del passeig fins a la platja de Can Rius.
Tot i així, com que només dos dels tres locals que se’n podrien beneficiar tenen activitat, es preveu l’opció que aquests empresaris comencin a tirar endavant la seva part de terrasses sense necessitat de desenvolupar el conjunt de l’obra. Les estructures per sustentar els voladissos seran metàl·liques, prefabricades i desmuntables, mentre que per al pis s’ha plantejat la instal·lació d’una tarima de fusta tractada amb baranes de xarxa nàutica tensada.

 

El més llegit

I després