I després

TSF porta una moció al Ple d’aquest dimecres “en defensa del lliure debat”

Compartiu aquesta història

El Grup Municipal de Tots per Sant Feliu (TSF) presentarà en el Ple Ordinari de desembre, que s’avança a aquest dimecres a les 9 del vespre, una moció en defensa del lliure debat en els Plens Municipals.

Aquest grup ja s’ha mostrat contrariat per l’adaptació que algú ha fet del titular de la moció, en l’ordre del dia, que s’ha transcrit com a moció en relació als precs i preguntes dels Plens Municipals, denunciava Carles Motas.

Tot ve donat per les continues discussions en l’apartat de Precs i Preguntes en el qual els grups han de formular tots els precs i preguntes que solen desembocar en diferències de criteri quant a les al·lusions. TSF creu que té dret a replicar i, des de la presidència, se sol tenir la percepció que no n’existeixen, la qual cosa desencadena un cruament de paraules entre Joan Alfons Albó i Carles Motas que passa a una encesa, apagada i tallada de micròfons que els independents volen evitar en favor del debat i al temps que, des del govern, s’interpreta que són respostes i no al·lusions directes.

TSF exposarà que l’objectiu de la Llei 57/2003 de mesures per a la modernització del govern local, exposen que un dels objectius de dita Llei és ‘Respondre a l’exigència d’un debat polític obert i creatiu sobre les principals polítiques de la Ciutat, així com aprofundir en el control de l’acció d’un executiu reforçat, el que implica que el Ple desenvolupi les seves potencialitats deliberants i fiscalitzadores’.

I és per això que es proposarà canviar el funcionament actual considerant que la fórmula introduïda no té un altre objectiu que el de minvar la participació democràtica i un intent de silenciar la possible oposició generada en agrupar totes les preguntes i no emetent respostes ordenades sinó aleatòries i sense debat.

Argumentant aquesta fets, TSF demanarà que es respecti l’article 45 en l’apartat 6 del ROM (Reglament Orgànic Municipal) on diu, literalment, que els precs formulats en el Ple podran ser debatuts però no votats tot considerant que l’actual funcionament ho impedeix de facto i, per tant, ho titllen d’incompliment.

També demanen que es respecti l’article 49, apartat 3, que apunta que quan es tracti d’una pregunta, es donarà la paraula al regidor que la formula i, seguidament, es concedirà al regidor interpel·lat; finalitzat aquest torn, se n’obrirà un segon de rèpliques tenint en compte que cada regidor només disposarà d’un temps total de quatre minuts, la qual cosa, asseguren, que el Govern ho va comunicar en un ple ja iniciat i sense haver-ho comunicat prèviament a la Junta de Portaveus, actitud que consideren contrària a l’esperit del ROM.

En aquest punt, s’estarà més pendent del que opinen la resta de Grups Municipals que poden ser els àrbitres d’aquest tipus de situacions que sempre es poden considerar com a subjectives segons des del costat que es mirin.

El més llegit

I després