I després

Revisió de l’IAE per a hotels de temporada

Compartiu aquesta història

Si el vostre hotel està obert menys de vuit mesos, es considera un hotel de temporada, per la qual cosa aquesta informació és del vostre interès, perquè realment us podeu estalviar diners.
La normativa reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) estableix que la quota de l’IAE a ingressar serà del 70% del resultat obtingut a partir de les tarifes del tribut per als “hotels de temporada” per als serveis detallats en l’agrupació 68 (serveis d’hospedatge), entre els quals es troben els serveis prestats en hotels (grup 681).
Fins fa molt poc, la interpretació dels Ajuntaments sobre aquest extrem de la normativa que concerneix l’esmentada reducció era que només afectava a la part de la quota de l’IAE denominada “quota d’activitat”, sense que la mateixa fos aplicable a l’element superfície en què es desenvolupa l’activitat (quota municipal = quota de l’activitat + element superfície + recàrrec provincial). Aquesta interpretacicó suposava a la pràctiva que la incidència de l’esmentada reducció a la quota de l’IAE dels “hotels de temporada” era molt escassa, tenint en compte que l’element superfície és molt rellevant en el càlcul de la quota de l’IAE d’un establiment hoteler.
No obstant això, arran de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, s’ha esclarit aquesta qüestió, i s’ha modificat la normativa de l’IAE a tal efecte, en el sentit d’especificar que la reducció és també aplicable a l’”element superfície” de l’activitat, amb efecte a partir de l’1 de gener del 2013.
És important indicar que aquesta modificació normativa té efecte a partir de l’1 de gener del 2013; el Preàmbul de l’esmentada Llei 16/2002 la justifica com un esclariment, cosa que, segons el nostre entendre, podria donar lloc a què els establiments hotelers que siguin “hotels de temporada” instessin la devolució de les quotes de l’IAE satisfetes en excés a l’Administració dels exercicis no prescrits.

Anna Clarà
Sòcia i directora de TAX Sant Feliu de Guíxols
santfeliu@tax.es
www.tax.es

El més llegit

I després