El Servei d’Educació de l’Ajuntament de Sant Feliu posa en marxa un nou servei educatiu, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda, a les dues escoles bressol del municipi (Mas Balmanya i Oreneta) que s’adreça a nens i nenes d’edat compreses entre els 18 mesos i els 3 anys que no hi estiguin escolaritzats.
Aquest nou projecte vol facilitar a les famílies que no han tingut la necessitat d’utilitzar el servei d’escola bressol i es contempla com un recurs educatiu, amb un horari reduït de 2 hores, que ofereix als infants l’oportunitat de viure experiències de relació i convivència fora de l’entorn familiar.
Aquest nou servei està pensat per afavorir les relacions entre infants  (compartir, respectar l’altre, resoldre conflictes, adquisició d’hàbits bàsic com la higiene, alimentació, ordre, jocs lliures, semidirigits, dirigits etc…) i potenciar la seva autonomia perquè puguin anar realitzant cada vegada més tasques i activitats de forma individual.
Aquests aprenentatges poden ajudar en l’adaptació de cara a la nova etapa que hauran d’emprendre quan s’incorporin a P3.
Recordem que també es troba en funcionant  el servei d’Espai Familiar, a l’Escola Bressol Oreneta, adreçat a famílies amb infants de 12 a 24 mesos del qual les famílies que tenen un nadó reben informació directa des de l’alcaldia amb una nota adjunta de felicitació i benvinguda per part de l’alcalde.