Degut a una avaria a la xarxa d’aigua potable, els següents carrers estaran sense subministrament fins aproximadament les 3 de la tarda.

  • Santa Teresa
  •  Eres
  •  Lluna