I després

Suspensió de llicències d’obres durant l’estiu

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest 14 de maig com es fa de forma habitual en aquestes dates, l’acord de suspensió de llicències durant l’estiu.

Compartiu aquesta història

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest 14 de maig com es fa de forma habitual en aquestes dates, l’acord de suspensió de llicències durant l’estiu.
Aquestes mesures impliquen, suspendre els efectes de les llicències d’obertura de rases a la via pública, execució d’enderrocs, excavacions, fonamentacions, estructures i treballs amb compressor/martell elèctric des del dia 1 de juliol fins al 31 d’agost de 2019, ambdós inclosos. En aquesta suspensió no s’inclou les obres que pugui contractar el propi Ajuntament.
En les rases ja obertes, el ferm de la via pública s’haurà de reposar completament i deixar-lo en perfecte estat, com a màxim abans del dia 4 de juliol. Els enderrocs ja iniciats s’hauran de finalitzar, com a màxim abans del proper 1 de juliol, havent de deixar la finca en perfecte estat de seguretat i neteja..
Aquesta suspensió afecta igualment a totes les empreses de subministrament que s’hauran d’ajustar al previst als punts anteriors.
Per a més informació contacteu amb l’Àrea d’Urbanisme, Obres i Medi Ambient de l’Ajuntament, Plaça del Mercat 1 d’octubre de 2017, 6-9 de Sant Feliu de Guíxols, telèfon 972 32 70 13, en horari de dies feiners de 9 a 13h i urbanisme@guixols.cat
Ens ho explica el regidor d’Urbanisme, Josep Saballs.

 

El més llegit

I després