I després

SOBRE LA INDEMNITZACIÓ AL GESTOR

Compartiu aquesta història

Es servei de premsa de l’Ajuntament ha distribuït una nota als mitjans en la qual informa que va iniciar a finals d’estiu la rescissió per desistiment del contracte de serveis del Gestor Turístic, Albert Moré, i va calcular la indemnització a satisfer al contractista d’acord al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
La quantitat de la indemnització no va ser acceptada pel contractista, i l’Ajuntament va traslladar la proposta de resolució del contracte a la Comissió Jurídica Assessora, l’informe de la qual és preceptiu en cas de resolució d’un contracte amb oposició del contractista.
La Comissió Jurídica Assessora, alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat format per 15 juristes de reconegut prestigi, ara ha dictaminat que l’Ajuntament guixolenc va actuar segons la normativa legal, i avala la proposta d’indemnització de 4.050 € realitzada per l’Ajuntament, corresponent al 10% del contracte no executat, tal com marca la normativa.
La nota acaba apuntant que la xifra de 4.050 € que la Comissió Jurídica Assessora ha donat per bona, “contrasta amb els números que van insinuar diferents grups de l’oposició en mitjans de comunicació, en alguns casos xifres molt més altes”.

El més llegit

I després