I després

INVERSIÓ DE 533.000€ PER L’EUROCENTER

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, segons informa gironanoticies.com, executarà properament el projecte de reurbanització de l’àmbit de l’Eurocenter de Platja d’Aro, un espai públic de 10.147 m2 delimitat entre l’Av. de Castell d’Aro, l’Av. de Luxemburg, l’Av. Juli Garreta, i la urbanització dels Estanys (dins l’àmbit d’actuació també s’inclouen alguns porxos interiors, que tot i ser de titularitat privada estan afectats a l’ús públic). La intervenció té un pressupost de 533.103 euros (amb una subvenció aproximada del 40% per part del PUOSC), sense que es generin contribucions especials, i amb un termini d’execució de 8 mesos.
L’Eurocenter es va desenvolupar a finals dels anys 80, i tot i que l’estat general dels serveis és correcte, gràcies al manteniment realitzat d’acord amb els protocols municipals, darrerament algunes les voreres s’han malmès considerablement a conseqüència de les arrels dels pins i dels til•lers que n’aixequen el paviment. D’altres s’han enfonsat (per mala previsió o execució de les capses base i subbase, agreujat per les filtracions d’aigua), i en alguns trams el pendent supera el 2% legalment permès. També l’asfalt dels carrers s’està esgotant, i part de les voreres estan poc il•luminades o hi ha fanals que no respecten les prescripcions actuals sobre contaminació lumínica.
Les actuacions se centraran, bàsicament, en solucionar els problemes de les voreres (enderrocant el paviment i les vorades malmeses per reconstruir-les, i replantejant rasants), i en adequar i millorar la il•luminació pública d’aquestes voreres –la de la calçada es considera correcte- amb la instal•lació de lluminàries de 4’5 metres d’alçada, amb una distància d’entre 20 i 40 metres entre elles, segons el tram. Atès que s’actuarà en totes les voreres, se substituirà la canalització i el cablejat d’aquesta instal•lació.
També s’aprofitarà per substituir les canonades actuals d’aigua potable -que són de fibrociment- per altres de polietilè, i incorporar una canonada amb degoter integrat per regar arbres i vegetació. No hi ha actuacions previstes a les xarxes de baixa tensió, telecomunicacions o gas, un cop s’ha comprovat i valorat amb les companyies corresponents, el seu estat actual. El mobiliari urbà que es retiri serà restituït de nou, i es plantarà nou arbrat (bàsicament prunus, un pi i dos til•lers) en substitució de les palmeres actuals.
L’Eurocenter és un àmbit que data de 1988, on es va desenvolupar de manera conjunta la urbanització i la seva edificació, en quatre illes d’aprofitament privat, on cadascuna de les construccions es van concebre com a edificis únics, destinats a ús hoteler i de serveis; tot i que els darrers anys alguns han transformat el seu ús al residencial d’habitatges. En les illes hi ha configurats també espais interiors amb passatges privats i algunes zones porxades d’accés, de règim jurídic confós, però dels que es desprèn que són sistema viari, i per tant, de titularitat pública.

El més llegit

I després