I després

Segons IC-Verds i EUiA, prop de 8000 persones han estat ateses per l’oficina d’habitatge

Compartiu aquesta història

Segons una nota de premsa d’ IC-Verds i EUiA, el març del 2009, després de 6 anys de reivindicacions del grup municipal d’ ICV-EUiA, el govern de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, va crear la regidoria i va posar en marxa el Servei Local d’Habitatge. Jesús Fernández regidor que va impulsar la creació del Servei recorda què durant aquests dos anys en funcionament ha servit per ajudar moltes persones a tramitar ajuts per aconseguir habitatge, per rehabilitar-ne, com a mitjancer entre llogaters i propietaris, per tirar endavant el Pla Local d’Habitatge i per gestionar la concessió d’habitatges de protecció. Més de 7.700 persones s’han fet servir aquest servei en aquest dos anys. Abans, aquestes gestions s’havien de fer a Girona o bé al Consell Comarcal, a La Bisbal.

En una primera etapa l’oficina va comptar només amb fons municipals, fins al juliol de l’any passat, que es va convertir en Oficina Local d’Habitatge amb el suport de la Generalitat. Convergència i Unió, que havia votat fins tres vegades en contra de la creació de l’oficina, va donar-li continuïtat un cop va ser al govern .

La primera fita de l’Oficina va ser la promoció i adjudicació dels habitatges de Mas Falgueres, amb 18 pisos de lloguer i 18 de venda , que en conjunt va tramitar 190 sol·licituds.

Actualment s’ocupa de l’ajut al lloguer, l’anomenat “lloguer just”, que és dona a persones de determinats ingressos amb una quantitat màxima de 240 € mensuals i una mitjana de 200€ per sol·licitud aprovada. En aquests dos anys aquests ajuts han suposat per a les famílies beneficiades un total de 588.000 €. També s’ha ocupat de les persones que reben la renda bàsica d’emancipació, joves entre 22 a 30 anys. Es tracta de 200 casos que en aquest moments reben una ajut de 210 € mensuals tot plegat més de mig milió d’euros anuals per famílies de Sant Feliu.

Un altre servei que s’està oferint, aquest de del setembre del 2010, és la “Bossa de lloguer social”, del qual ja s’han llogat 10 habitatges i 7 més estan en tramitació. Es tracta de facilitar l’accés a famílies amb pocs recursos que potser no trobarien lloguers. També s’ofereixen garanties als propietaris, com assegurances multirisc, servei jurídic en cas d’impagament i un seguiment de l’ús correcte de l’habitatge.

Des de l’Agrupació local d’ICV-EA, ens sentim satisfets per haver impulsat un servei tant important com aquest, tal i com ens vam comprometre en el nostre programa electoral, tanmateix lamentem i veiem amb preocupació el poc interès que presta el nou Govern de la Generalitat en temes de política activa d’accés a l’habitatge.

No voldríem acabar aquest comunicat, sense agrair l’esforç i la dedicació dels professionals que treballen a l’OLH, una part molt important d’aquestes feines es deu al seu esforç per seguir prestant un servei públic, compromès i de qualitat com el que ara per ara, la població de Sant Feliu n’està gaudint.

El més llegit

I després