I després

S’arranja el camí de Mascanada molt malmès per les pluges dels darrers anys

Compartiu aquesta història

Els veïns de les cases i masos de Mascanada han vist ateses les seves permanents reivindicacions de la millora del camí que els porta fins a les seves propietats i que estava en un estat gairebé intransitable amb motiu del bassals que s’hi feien després de les pluges que erosionaven les primeres capes i provocaven grans sots impossibles d’esquivar pels vehicles que hi transitaven.
El principal problema sempre ha estat pressupostari i fins i tot, quan tenia partida, sempre hi havia una altra emergència que provocava el seu desviament cap a zones més transitades per ciutadans.
Finalment, davant la insistència dels propietaris de la zona, l’Ajuntament ha pogut trobar els gairebé 3.000 euros del cost de la intervenció en la qual entre altres elements hi ha intervingut una motonivelladora que ha donat pendent al camí per tal de facilitar el desguàs i que el terra retingui el mínim d’aigua de pluja acumulada.
S’han retirat antics materials i se n’hi ha afegit de nous, com sauló per equilibrar el terreny. A hores d’ara s’ha pogut arranjar des del carrer Pecher fins a Can Bou i en una propera fase (ja amb partides del pressupost 2011) es farà el tram de Can serra fins a Casanova i també un ramal que va fins a Sant Amanç.
En l’anecdotari d’aquest intervenció hi consta que un dels veïns del primer tram hi té una tanca particular amb un somier arran de camí que la motonivelladora va tocar i que va provocar el seu enuig estirant-se al mig del camí i havent de fer acte de presència la policia local. Precisament és l’únic tram que ha quedat enfangat a resultes d’aquest incident que va anar més enllà de la protesta surrealista del propietari que ha deixat el somier com a part de la tanca de la seva propietat.

El més llegit

I després