I després

S’allarga el termini pels drets funeraris

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu ha traslladat, definitivament, la data de tancament de la regularització de nínxols, tombes i columbaris del cementiri fins el 31 de març de 2013 atesa la gran afluència de ciutadans que ha hagut d’atendre en els darrers dos mesos, conscients que encara hi ha ciutadans que per diversos motius no han pogut posar-se al dia en la titularitat de les sepultures.
En total es calcula que entre nínxols, tombes i columbaris hi ha 7.000 sepultures de les quals en queden per regularitzar unes 1.000 entre les quals, segurament, n’hi haurà un destacat gruix d’abandonats per la mort dels titulars sense descendents a més d’altres que encara no s’han assabentat de la regularització.
En posar-se al dia els pagaments també hi ha hagut titulars o bé hereus que n’han deixat i, de moment, se n’han recuperat una quarantena, la qual cosa amplia la disposició de nínxols lliures atès que l’espai per a la construcció de nous genera un problema d’espai en el recinte.
Els pagaments de les sepultures es va deixar de realitzar en jubilar-se, l’any 1984, la persona que feia els cobraments a domicili ja que la contractació d’una altra persona suposava una despesa superior als imports que es cobraven per la qual cosa es va preferir no reposar-la.
Quan es va poder comptar amb la possibilitat de disposar d’una base de dades informàtica i d’un programa específic de gestió de cementiris, l’Ajuntament el va adquirir fa sis anys i va anar posant-lo al dia fins que calia fer aquest darrer tràmit en presència dels titulars i que ningú no perdi els drets sobre les sepultures.

 

 

El més llegit

I després