I després

Renovaran la xarxa d’aigua de Vilartagues

Compartiu aquesta història

L’ Ajuntament ha contractat la renovació de la xarxa d’aigua potable del carrer Tarragona entre l’ Av. de Saragossa i el Carrer de Còrdova. L’ obra contempla l’obertura de la rasa, la substitució de la canonada, i reposició de paviment d’aquest tram de carrer.
Aquesta contractació, amb un cost aproximat de 20.000.-€ té per objectiu connectar a la part de la xarxa municipal d’abastament d’aigua potable que rep el subministrament des dels dipòsits de la zona alta, la nova instal·lació.
S’aconsegueix, d’aquesta manera, un major equilibri en el repartiment dels cabals procedents dels dipòsits principals del municipi, i es millora al mateix temps la qualitat dels servei d’abastament d’aigua potable d’aquest carrer.
Abans de l’estiu, els regidors de vialitat i neteja viària Joaquim Clarà i la regidora d’obres públiques Dolors Ligero es van reunir amb la Junta de l’ Associació de Veïns de Vilartagues per tractar diversos temes i entre ells, es va parlar d’un problema de subministrament d’aigua potable als carrers Tarragona, Avda. Saragossa i Travessia de Saragossa.
Després que es constatessin les deficiències exposades pels veïns, es va procedir a fer una valoració econòmica de la intervenció, i abans que acabés l’any 2012 s’ha pogut finançar una primera fase que implica la renovació de la xarxa del carrer Tarragona.
La regidora d’Obres Públiques, Dolors Ligero, s’ha compromès a completar la intervenció en la resta de carrers en el període 2013-2014.

El més llegit

I després