El proper 26 d’octubre es farà una trobada de germanor dels nois i noies que en el seu dia foren components dels escoltes de Sant Feliu de Guíxols, un col·lectiu en el qual, en el seu moment, s’hi varen veure involucrades més de 250 famílies del municipi que volien que els seus fills i filles pertanyessin a aquest moviment juvenil impulsat per  Baden Powell per potenciar els valors de companyerisme, lleialtat, solidaritat i compromís.
Foren més de 15 anys de gaudir d’aquesta experiència que va donar la possibilitat als joves de veure la vida i el lleure des d’una altra perspectiva.
A partir de la idea d’un dels components, Toni Ortega, es va veure amb molt bons ulls la possibilitat de fer una trobada d’escoltes i guies després de cinquanta anys d’aquest moviment que entre altres valors afavoria la convivència i el contacte amb la natura quan es feien les sortides amb les motxilles a l’esquena, les xiruques als peus i els mocadors al coll quan sortien d’El Cau que estava situat al Monestir.
Per recordar aquella etapa s’organitzarà una festa que inclourà un sopar de germanor que ja ha començat a tenir una bona acceptació entre els components i es demana que als s’assabentin d’aquesta convocatòria facin córrer la veu entre les seves amistats, especialment a les que es troben fora de Sant Feliu.
Les normes per a l’assistència són les següents:
-S’hi podrà assistir sol o bé acompanyat
-La data màxima d’inscripció serà l’11 d’octubre
-Cal fer un ingrés de 18 euros per persona a CaixaBank (La Caixa) de la Placeta Sant Joan, 23-25 (antiga Caixa Girona). Nº 2100 8104 29 0100069796 indicant el nom de la persona que fa l’ingrés en el concepte.
La festa i el sopar està previst que se celebrin a la seu del Centre Excursionista Montclar del carrer Capmany, 100 de Sant Feliu.
Per més informació us podeu adreçar a: www.escoltessantfeliu.blogspot.com

ESCOLTES FALDILLA