I després

RESOLUCIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER L’IBI A SFG

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha anunciat que ha resolt la convocatòria dels ajuts econòmics per a persones amb escassa capacitat econòmica, gravades per l’Impost de Béns Immobles per l’exercici 2015 on, segons declaracions del regidor d’Hisenda, Josep Melcior Muñoz, el nombre de peticions, comptabilitzant un total de 530 sol·licituds a la convocatòria, xifra que suposa un augment del 207% en relació l’exercici 2014. Per aquest motiu el consistori va decidir augmentar la dotació econòmica de l’ajut fins als 60.000,00 € a finals de novembre de l’any passat.
D’aquesta manera, 310 sol·licituds han estat resoltes favorablement mentre que 220 n’han quedat excloses. Tal com recollien les bases de la convocatòria, es van establir tres trams d’ajut, el primer fins a 20.000,00 €, el segons fins a 35.000,00 € i el tercer fins els 50.000,00 €.
La distribució de l’ajut es va fer segons el valor cadastral, de menor a major valor, sempre que el tram anterior no esgotés el pressupost de l’ajut. Per aquest motiu, les 161 sol·licituds que s’han presentat a la convocatòria amb valors cadastrals superiors als 35.000,01 € han quedat

exclosos per esgotament de la dotació pressupostada. Altres 69 sol·licituds excloses entre tram 1 i 2 van ser denegacions motivades per incompliment de les bases publicades.
De les 369 sol·licituds valorades dels trams primer i segon, l’Ajuntament ha concedit l’ajut a un 84% de les persones que el van sol·licitar.
Es pot consultar la resolució de les sol·licituds al web municipal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al seu taulell oficial d’anuncis. Allí es pot trobar el decret aprovat i la relació d’ajuts concedits i/o denegats. També es pot anar a l’oficina d’informació i atenció ciutadana de la Plaça del mercat 6-9 o bé a les dependències dels serveis socials en el carrer Gravina, 39-41 si es té algun dubte o bé necessitat d’aclariments. Localització a la web municipal: WEB>TRÀMITS>TAULER EDICTES> Resolució Ajut IBI

Des del Portal de la Transparència també s’hi pot accedir (a l’apartat “Destaquem” hi ha un accés directe al Tauler Edictes). La resolució estarà publicada del 8 de febrer fins el 2 de març (20 dies hàbils).

El més llegit

I després