I després

REHABILITEN L’EDIFICI DE “CAL DURO”

Compartiu aquesta història

A l’avinguda Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols s’hi troba una de les antigues cases de la ciutat que destaca per la seva façana singular apuntalada i protegida, coneguda popularment pel Cal Duro, amb entrada per la Plaça del Mercat, on l’empresa COPAYBA ha iniciat els treballs per tal de procedir a la seva rehabilitació.

La nostra emissora s’ha posat en contacte amb l’Arxiu d’Història de Sant Feliu de Guíxols per tal de comptar amb informació d’aquest original edifici i ens han tramés el següent text:

“L’any 1900 Teresa Jordà, vídua Matas, va demanar permís a l’Ajuntament per a reformar una casa de la seva propietat situada als números 6 i 7 de la plaça del Mercat, aleshores anomenada plaça de la Constitució. Aquesta casa comunicava per la part posterior a la riera del Monestir, que es va tapar la dècada de 1930 i actualment correspon a l’avinguda Juli Garreta. En aquesta cara posterior de l’edifici s’hi trobava el pati, al qual es va donar l’aspecte que encara té avui dia, format per una façana amb columnes. Els plànols foren dibuixats pel mestre d’obres Francesc Salvat, que projectà una cuina a la banda esquerra de la columnata, i una habitació per a bany a l’altre costat. No sabem per quin motiu, però, un any més tard, el 1901, es feren uns nous plànols de reforma, iguals als de Salvat però de línies més curoses, realitzats per l’arquitecte Modest Deu Estrada; el projecte de Modest Deu, doncs, fou el que se seguí per a executar l’obra.

Per molt que avui dia costi de creure, la porxada formava part del primer pis de l’edifici. Cal tenir present, tal com s’ha dit abans, que en el moment en què es va fer la reforma l’actual avinguda Juli Garreta no existia i en el seu lloc hi passava la riera del Monestir, de manera que el nivell de circulació era molt més baix que l’actual; aquesta diferència de nivell també explica, per exemple, que per accedir a la plaça del Mercat des de l’avinguda Juli Garreta calgui baixar escales. Es pot observar aquesta diferència de nivell de la porxada d’abans i ara a la imatge adjunta (reg. 13752, obres de cobriment de la riera del Monestir el 1934. Fons Jaume Cervera, autoria desconeguda).

La casa es coneix popularment com a Cal Duro, segurament en al·lusió al malnom que rebien els seus propietaris, que hauria estat la família Jordà. Segons recollí el metge i investigador Benet Julià Figueras, la casa romangué com a propietat de la família Matas, integrada pels germans Elvira i Rodolf Matas Jordà (probablement fills de la Teresa Jordà que el 1900 féu les obres de reforma abans apuntades). Rodolf Matas (1860-1957) fou en eminent metge, de llarga i reconeguda trajectòria professional a nivell internacional. Tot i néixer i formar-se als Estats Units, mai oblidà les seves arrels catalanes i guixolenques. Elvira, que havia retornat d’Estats Units durant la seva joventut i residia a Cal Duro va morir el 1949. Aleshores el Dr. Matas, proper als 90 anys d’edat, viatjà a Sant Feliu i liquidà el patrimoni familiar, tot cedint la finca de cal Duro al Bisbat amb la finalitat que servís per a obra benèfica i social. El 1990 a Cal Duro hi havia el despatx parroquial, els serveis de Càritas i el Patronat”.

El més llegit

I després