I després

PREMI RAFAEL PATXOT I JUBERT

Compartiu aquesta història

(Rafael Patxot i Jubert, meteoròleg, mecenes, bibliòfil i escriptor. Sant Feliu de Guíxols, 1872 – Ginebra, 1964)
1a convocatòria. Premi instituït l’any 2015 pel Consell Assessor de la Masia Mariona.
Ofert a un treball de recerca, bibliogràfic o d’assaig sobre algun dels aspectes afins
a la trajectòria intel·lectual i científica de Rafael Patxot i Jubert.
Les temàtiques per a les quals es convoca el premi són:
a) Cultura popular catalana, particularment la conservació del patrimoni en tots els seus
aspectes (etnografia, rol de la dona, música, arquitectura), l’excursionisme en la
descoberta del territori i llengua catalana (estudis filològics, didàctica de la llengua
catalana, sociolingüística).
b) Història medieval catalana, història de les ciències a Catalunya, història local de Sant
Feliu de Guíxols i dret internacional en la defensa dels drets i valors humans.
c) Astronomia i meteorologia.
Per a aquesta convocatòria s’admetran únicament obres dels temes del punt a. En els
pròxims anys s’oferirà rotativament a les temàtiques dels punts b i c.
El treball ha d’ésser inèdit i redactat en català, i no pot haver estat premiat per una altra
institució o entitat en concursos anteriors.
El treball, d’un mínim de cent fulls de format ISO A4 mecanografiats a un espai i mig
d’interlineat, ha d’estar avalat per dues persones d’una entitat acadèmica. S’ha de presentar
un únic exemplar imprès i un altre en suport digital (en format PDF).
El treball s’ha de presentar acompanyat d’un document que contingui les indicacions
següents:

  • nom i cognoms dels autors,
  • adreça postal i electrònica i telèfon dels autors,
  • NIF dels autors,
  • una declaració signada dels autors que el treball s’ajusta a aquestes condicions,
  • l’aval de dos membres de la comunitat universitària o acadèmica,
  • un compromís dels autors de cessió gratuïta dels drets d’edició, en cas que el treball
    presentat guanyi el premi.

El Consell Assessor de la Masia Mariona designarà el guanyador del premi a proposta d’una
ponència formada per tres membres especialistes en les disciplines de les obres presentades.
La dotació del premi és de cinc mil euros (5.000 €) i és a càrrec de la Diputació de Barcelona.
Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF.
L’obra guanyadora serà editada per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb les altres
institucions representades al Consell Assessor de la Masia Mariona.
El premi serà atorgat al final del mes d’abril de 2016 i pot restar desert o no ésser adjudicat.
No es poden atorgar ex aequo ni concedir accèssits.
Termini d’admissió i lloc de lliurament de candidatures:
3 de desembre de 2015, a les 13 hores
Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona

El més llegit

I després