I després

Preinscripció Mercat del brunyol 2015

Compartiu aquesta història

Fins el 14 de març està obert el termini per tal de presentar sol•licitud de participació en qualitat d’artesà/ana al Mercat del Brunyol de Sant Feliu de Guíxols 2015.
Es portarà a terme els dies 3 i 4 d’abril a la plaça del Monestir de Sant Feliu de Guíxols, en el qual hi podem participar els artesans que compleixin els requisits exigits.
El cost per exposar-hi és de 82,31 € per metre lineal per una parada d’alimentació, i de
51,44 € per metre lineal per una parada d’artesania, durant els 2 dies de la fira.
Cal portar: Fotocòpia del DNI de l’interessat, o en cas de no actuar en nom propi, poder notarial acreditatiu de la representació que ostenta, degudament compulsat pel secretari de la corporació, declaració jurada signada, segons model facilitat per l’Ajuntament i fotografia del producte objecte de l’autorització.
Es pot fer la sol:licitud via correu postal o presencialment a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, a l’OIAC (Oficina de Informació i Atenció Ciutadana) en horari de 9 a 14h, Plaça del Mercat, núm. 6-9 17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona).
Una vegada fetes les comprovacions es rebrà la conformitat i el document de pagament per poder fer efectiu l’ingrés abans del 25 de març de 2015 i es lliurarà el justificant d’inscripció.
Instància i bases per a la participació al Mercat del Brunyol 2015

• Que és i per què serveix?
• Mercat del Brunyol dels dies 3 i 4 d’abril a la plaça del Monestir, s/n, de Sant Feliu de Guíxols.

• Qui ho pot demanar?
• Qualsevol artesà/ana que compleixi els requisits exigits a les bases.

• Quin cost té?
• 82,31€ per metre lineal per una parada d’alimentació, i de 51,44 € per metre lineal per una parada d’artesania durant els 2 dies de la fira.

• Quins documents s’han de portar?
• – Fotocòpia del DNI de l’interessat, o en cas de no actuar en nom propi, poder notarial acreditatiu de la representació que ostenta, degudament compulsat pel secretari de la corporació.
– Declaració jurada signada, segons model facilitat per l’Ajuntament (annex 1)
– Fotografia del producte objecte de l’autorització.

• En quines dates es pot fer?
• Del 2 al 14 de març de 2015 (ambdós inclosos).

• Com es pot presentar?
• Per correu postal o presencialment.

• On es pot presentar?
• Via correu postal
* Presencialment de dilluns a divendres (de 9 a 14 h) a l’OIAC (Oficina de Informació i Atenció Ciutadana) de l”Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols:
Plaça del Mercat, núm. 6-9
* Presencialment els dissabtes al matí de 10 a 13 h a l’Oficina de Turisme
Plaça del Monestir, s/n

• Quant temps triga la resposta?
• Les sol•licituds seran resoltes per ordre d’entrada al registre. Una vegada fetes les comprovacions es rebrà la conformitat i el document de pagament per poder fer efectiu l’ingrés abans del 25 de març de 2015.

• Quina documenació es lliurarà?
• Notificació de l’autorització.

• Unitat admin. responsable
• Àrea de Turisme i Promoció Turística de la ciutat

• Organisme responsable
• Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Documents que cal presentar:
instància
declaracio_responsable

mercat_brunyol2

El més llegit

I després