I després

PLACETA SANT JOAN, LES OBRES A PUNT

Compartiu aquesta història

Aquest mateix mes de setembre s’iniciaran les obres de la placeta Sant Joan, de Sant Feliu de Guíxols, per tal que s’integri en aquest cèntric espai que s’ha d’acabar de resoldre i on l’element que sempre ha condicionat l’actuació integral era el cost del trasllat del transformador de la companyia elèctrica que hi sobresurt.
El projecte està finançat al 46 % per la Generalitat a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i la resta per l’Ajuntament. L’obra tindrà un cost total de 280.382,13 € IVA inclòs i l’executarà l’empresa Mugadas SLU.
Un aspecte important en la millora de la plaça és el fet d’enderrocar i de traslladar l’actual estació elèctrica transformadora semisoterrada al garatge de l’antic Hospital del carrer del Mall, per la qual cosa el projecte preveu la seva adaptació a les normes vigents.
Aprofitant que aquestes obres afecten a la façana de l’edifici, també es preveu el seu arranjament integral.
La placeta de Sant Joan actualment té una part més elevada envers els carrers Sant Joan i Sant Pere, per l’alçada d’un aparcament soterrat. Aquest aparcament té problemes de filtracions d’aigua a través del paviment de la placeta que es resoldrà mitjançant amb una nova impermeabilització per sota del nou paviment i a la plaça s’hi preveu la plantació de nou arbrat i la col·locació de mobiliari urbà.
Es modificarà una part de la rasant de l’actual placeta -en concret en el tram d’unió amb la Rambla Vidal- que permetrà que tota la plaça quedi al mateix nivell amb l’excepció del carrer Sant Joan i del carrer Hospital, en què hi haurà uns esgraons. D’aquesta manera es reduiran considerablement les actuals barreres arquitectòniques i es millorarà l’accessibilitat de la placeta.
Pel què fa als paviments, al tram on transiten vehicles s’aixecarà de nivell i tant la llamborda com les lloses seran similars a les ja existents.
Quant a la bateria de contenidors, desapareixeran i es recuperaran els soterrats que ja existien a l’espai però amb actualitzacions en el sistema que els faran més pràctics i econòmics en el manteniment al temps que s’evitarà que els comerços aboquin les seves deixalles.

HOSPITAL

El més llegit

I després