I després

PLA DE MILLORA URBANA DEL JECSALIS

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita el Pla de millora urbana de l’Hotel Jecsalis, promogut per l’entitat Toledo Gestión Inmobiliaria 1966, SL, redactat per Josep Xavier Quintana i Solana, arquitecte, segons documentació presentada el dia 16 de desembre de 2014, RE12087.
L’objecte del pla de millora urbana, es concretar les actuacions necessàries a efectuar al volum i a les façanes de l’hotel existent Jecsalis, per poder rehabilitat i transformar l’hotel existent de 72 habitacions, en un hotel apartament de 3 estrelles. De manera que el resultat de la rehabilitació sigui compatible amb l’estructura de l’edificació de l’entorn.
En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que el mateix està en informació pública fins el proper dia 28 de febrer de 2015 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra el pla de millora urbana de l’hotel Jecsalis i el seu expedient a fi de poder presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns aportar en relació al mateix.
El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic i del Programa de participació ciutadana aplicable al pla de millora urbana, es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores).
-Els interessats podran concertar entrevistes amb els tècnics redactors del projecte prèvia concertació d’entrevista amb l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972.32.70.13.
Igualment la documentació es troba exposada, i pot ser consultada, a la web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols www.guixols.cat, i a les xarxes socials facebook i twitter de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Feliu de Guíxols, 29 de gener de 2015

El més llegit

I després