I després

Pere Albó haurà de retornar 15.360 euros a l’Ajuntament

Compartiu aquesta història

El jutjat contenciós administratiu nº 2 de Girona ha dictat sentencia en referencia a la demanda interposada per Tots per Sant Feliu, segons la qual el vicealcalde, Pere Albó, haurà de retornar al consistori la quantitat 15.360 euros cobrats indegudament, segons la jutgessa Isabel Hernández Pacual, pel fet d’assignar-se-li un sou de 3.072 euros mensuals quan la figura de vicealcalde encara no estava contemplada en el Reglament Orgànic Municipal (ROM).

En els fonaments de dret la lletrada especifica que mai no es va arribar a publicar l’acord de Ple del 31 de juny de 2011 en el Butlletí Oficial de la Província en el qual es va decidir que, a més de l’alcalde, el vicealcalde també tindria una retribució fixa mensual de 3.072 euros bruts mensuals en 14 pagues anuals i, Pere Albó, fiu nomenat vicealcalde per decret de 24 d’octubre de 2011 data en la qual va prendre possessió del càrrec, raó per la qual, en tot cas, únicament tindria dret a percebre les retribucions de vicealcalde des de la data de presa de possessió d’aquest càrrec el 24 d’octubre de 2011.

Tot això, especifica la lletrada, ha estat reconegut per l’Ajuntament en l’acord de Ple de 26 de juny de 2012 que, en aquesta ocasió, sí que fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 9 de juliol de 2012 en el qual es va modificar el pressupost de l’any 2011, amb la finalitat d’assignar, amb efectes retroactius al dia 1 de juliol de 2011, les retribucions mensuals brutes de 3.072 euros mensuals al Primer Tinent d’Alcalde i no per al Vicealcalde a fi de legalitzar, a posteriori, les retribucions percebudes per Pere Albó des dels inicis de el mes de juliol de 2011 ja que fou designat Primer Tinent d’Alcalde el 16 de juny de 2011

Després d’aquesta sentència, que no es por recórrer, el grup demandant, Tots per Sant Feliu ha convocat els mitjans d’informació el proper dilluns per tal de fer una valoració de l’afer, tot i que ja es pot avançar quin serà el nucli del discurs atès que ha difós una primera nota de premsa que diu textualment:

Anul·len els pagaments del sou al vicealcalde

El jutjat contenciós administratiu n 2 de Girona ha dictat sentencia. El Sr. Pere Albó i Marlès, vicealcalde de Sant Feliu de Guíxols ha estat cobrant el sou de 3.072 € de manera fraudulenta i, per tant, anul·la aquests pagaments.

La sentència no deixa lloc a dubtes i a més és inapel·lable.

Queda demostrat així que el pacte entre CiU i PSC a Sant Feliu de Guíxols és va concebre com un suport polític a canvi d’un compensació econòmica, cosa que va defensar des de el primer dia el grup de Tots per Sant Feliu.

El Sr. Pere Albó i Marlès es converteix així en el primer regidor, ex-alcalde i cap de llista del PSC de Sant Feliu de Guíxols que ha de tornar els sous cobrats en exercici de càrrec públic.

Tots per Sant Feliu exigeix la dimissió immediata del Sr. Pere Albó i Marlés, el retorn dels diners a la caixa de l’Ajuntament, lloc del qual no haurien d’haver sortit mai, i la compareixença de l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols per donar explicacions del perquè va ordenar fer aquests pagaments il·legals.

Còpia sentència

El més llegit

I després