Pavelló: tres setmanes sense serveis. Ajuntament: Ple d’aprovació d’actes

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols informa a tots els ciutadans i, especialment als  usuaris del Pavelló Municipal d’Esports de La Corxera que per prescripció sanitària i seguint indicacions tècniques, la instal·lació d’aigua romandrà tancada fins que s’hi hagin fet les tasques d’adequació i certificació pertinents.
Això comporta el tancament provisional dels lavabos, vestidors i dutxes – durant un període aproximat de tres setmanes- mentre es porten a terme aquestes tasques.

D’altra banda, el dimecres dia 8 de juny se celebrarà un Ple del qual reproduïm l’ordre del dia:

Assenyalament:

1a Convocatòria 08/06/2011 a les 10:15hores

2a Convocatòria 10/06/2011 a les 10:15hores

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple extraordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

NÚM.:             ASSUMPTE:

APROVACIO DE LES ACTES DE LES DARRERES SESSIONS (EXTRAORDINARIA 26/04/2011, ORDINARIA 28/04/2011, EXTRAORDINARIA 12/05/2011) D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 36 DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS

Recordem que el dissabte, 11 de juny per a les 12:00 h. del migdia es convoca el Ple de Constitució del nou Ajuntament per a la propera legislatura que serà transmès en directe per Ràdio Sant Feliu.

Comparteix

Les cookies ens permeten oferir els nostres serveis. En utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les cookies. Més informació