I després

Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari de dijous a SFG

Compartiu aquesta història

Aquest dijous a les 21:00h. se celebrarà a la sala d’actes de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari corresponent al mes de maig de 2012 que, com sempre, podreu escoltar en directe i sense talls a través de Ràdio Sant Feliu (107.0 FM) i per Internet www.rsf.fm. En diferit, durant 30 dies, en l’apartat “A la carta” d’aquest web. Tot seguit publiquem l’ordre del dia, tenint en compte que els punts poden augmentar en el cas que es presentin proposicions urgents:

I. Part resolutiva:

1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 26 D’ABRIL DE 2012

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3. ESMENAR DIVERSOS ERRORS MATERIALS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ

4. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA

5. APROVACIÓ DELS NOMENAMENTS DELS REGIDORS A PROPOSTA DE CADA UN DELS GRUPS MUNICIPALS PER A LA SEVA REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL COMARCAL DE SERVEIS SOCIALS

6. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE SUPORT AL MOVIMENT ”NO VULL PAGAR”

7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV DE RECOLZAMENT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER A LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, DE PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I DE LLOGUER SOCIAL

8. MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN CONTRA LES RETALLADES EN EDUCACIÓ APROVADES PEL GOVERN DE L’ESTAT

9. PROPOSICIONS URGENTS

II. Part de control:

PRECS I PREGUNTES.

 

El més llegit

I després