I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL DE JULIOL

Compartiu aquesta història

El Ple Municipal Ordinari del mes de juliol s’avança a el dimecres 27 de juliol a les 21h. en lloc de dijous com és habitual, contenint els següents punts en l’ordre de dia:

  1. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR

2.- MOCIÓ DE SUPORT A LES OFICINES LIQUIDADORES

3.- MOCIÓ PER RECLAMAR AL GOVERN ESPANYOL EL TRASPÀS DE LES BEQUES

4.- MOCIÓ DE DENÚNCIA DE LES PRÀCTIQUES ANTIDEMOCRÀTIQUES I FRAUDULENTES DEL GOVERN ESPANYOL

5.- MOCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’UNA CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE LA RECOLLIDA SELECTIVA

6.- MOCIÓ PER ELABORAR UNA ORDENANÇA MUNICIPAL QUE REGULI LA RECOLLIDA SELECTIVA I COMPLEMENTI L’ORDENANÇA GENERAL DE NETEJA

7.- PROPOSICIONS URGENTS

  1. PART DE CONTROL:

8.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE TERMINIS DE FACTURES DE L’AJUNTAMENT PENDENTS DE RECONEIXER L’OBLIGACIO.-SEGON TRIMESTRE 2016

9.- DONAR COMPTE AL PLE EXP. 1 TC 135/2016 ADQUISICIO I RESTAURACIO

10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

11.- PRECS I PREGUNTES

El més llegit

I després