I després

Ordre del dia del Ple Municipal d’aquest dijous

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, a les 9 del vespre, se celebrarà el Ple Municipal Ordinari corresponent al mes d’abril de 2013. Podeu escoltar-lo en directe per la nostra emissora (107.0 FM) i per Internet (www.rsf.fm). En aquesta pàgina el podeu consultat també en diferit durant 30 dies. Aquesta és l’ordre del dia:
1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 27 DE MARÇ DE 2013
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS
3.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA REALITZACIO DELS CASALS 2010 – 2016 (CASAL ESPORTIU I CASALET) (REF. 1833C)
4.- MOCIO SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIO I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIO LOCAL
5.- SOL·LICITUD DE PRORROGA PER L’ANY 2014 DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE L’ICASS I L’AJUNTAMENT DE 80 PLACES DE SERVEI DE RESIDENCIA ASSISTIDA
6.- APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIO PUNTUAL PER LA REGULACIO DELS USOS HOTELERS AL PASSEIG DE SANT POL
7.- APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DE POUM PEL SECTOR INDUSTRIAL DE BUJONIS SUD
8.- ACORD D’IMPOSICIO I ORDENACIO DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS AL CARRER DE S’ADOLITX
9.- MOCIO PEL DRET A L’HABITATGE I CONTRA ELS DESNONAMENTS
10.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA CATALOGACIO DE L’EDIFICI DELS ANTICS BANYS DE SANT ELM COM A BE D’INTERES LOCAL I LA SEVA INCLUSIO AL CATALEG DE BENS A PROTEGIR QUE FORMA PART DEL POUM DE SANT FELIU DE GUIXOLS
11.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIO ENLA CATALOGACIO DELA CASA DELA TAVERNA DEL MAR I ANTICS BANYS DE SANT POL A FI D’ESTABLIR EL SEU NIVELL DE PROTECCIO COM A BE D’INTERES LOCAL
12.- PROPOSICIONS URGENTS

 

El més llegit

I després