I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL D’AGOST

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 27 d’agost, a les 21:00 h. se celebrarà el Ple Municipal Ordinari corresponent al mes d’agost de 2015, que podeu escoltar en directe a través de la nostra emissora i que constarà del següent ordre del dia:

PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE JULIOL DE 2015 I LA DEL PLE EXTRAORDINARI DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 13 DE JUNY DE 2015.

2.- COMPATIBILITAT DEL TREBALLADOR LLUIS CASAS I CASALS PER A TREBALLAR A L’ENTITAT FUNDACIÓ RESILIS.

3.- COMPATIBILITAT DE LA TREBALLADORA ANNA MARIA GUAL PER A TREBALLAR A LA RESIDÈNCIA PRIVADA CALONGE.

4.- NOMENAR ELS REPRESENTANTS A LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DEL NOSTRE TERME MUNICIPAL AMB EL TERME MUNICIPAL DE CASTELL-PLATJA D’ARO.

5.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PER A LES ESCOLES DE MÚSICA DE LES CORPORACIONS LOCALS

6.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS PER A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA QUE ESTIGUIN GRAVADES PER L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

7.- PROPOSICIONS URGENTS

PART DE CONTROL:

1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

2.- PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després