I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL MES D’OCTUBRE

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, dia 29, en horari d’hivern, a les 20:00 h. se celebrarà el Ple Municipal Ordinari de Sant Feliu de Guíxols corresponent al mes d’octubre que podreu escoltar en directe per la nostra emissora. L’ordre del dia arriba farcida de punts i a l’espera de si, a més, s’hi incorporen proposicions urgents, els punts que es porten a aprovació són els següents:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR

2.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ

3.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2016

4.- MOCIÓ PER A L’ELABORACIÓ D’UN REGLAMENT PER A LA TARIFACIÓ SOCIAL DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

5.- INFORME DEL TERCER TRIMESTRE SOBRE COMPLIMENT DE TERMINIS DE FACTURES PENDENTS DE RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ

6.- SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT TERCER TRIMESTRE DE 2015

7.- DONAR COMPTE DELS FITXERS DE COMUNICACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2015 AL MINHAP

8.- NOMENAMENT D’UN VOCAL AL CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA

9.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM SOBRE LA REGULACIÓ DE LES TANQUES EN SÒL NO URBANITZABLE I DELS CAMINS RURALS

10.- NOMENAMENT DE DOS REPRESENTANTS DE LA CIUTADANIA EN EL CONSELL RECTOR DE L’ESCOLA DE MÚSICA

11.- RENÚNCIA A L’AUTORITZACIÓ I CONCESSIÓ D’OCUPACIÓ DE DOMINI MARITIMO TERRESTRE PER CONSTRUIR TRES TERRASSES AL COMENÇAMENT DEL PASSEIG RIUS I CALVET

12.- MOCIÓ PER IMPLEMENTAR LA LLEI 24/2015 DE MESURES URGENTS PER AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA

13.- MOCIÓ PER SOL·LICITAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE GARANTEIXI BEQUES MENJADOR A TOTS ELS INFANTS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

14.- MOCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ D’UNS TERRENYS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU INSTITUT

15.- MOCIÓ DE REBUIG A LA CONSTRUCCIÓ D’UN ESPIGÓ A LA ZONA DE PUNTA PRIMA

16.- MOCIÓ PER SOLICITAR UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER DECIDIR L’EMPLAÇAMENT DEL NOU APARCAMENT

17.- MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU I A FAVOR DEL 9N

18.- PROPOSICIONS URGENTS

PART DE CONTROL:

1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

2.- PRECS I PREGUNTES

El més llegit

I després