El proper dimarts, 30 de desembre a les 21:00 hores, se celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament el Ple Municipal Ordinari que també podeu escoltar en directe a través de la nostra emissora i que contindrà els següents punts en l’ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES ANTERIORS, DE DATES 27 DE NOVEMBRE DE 2014 I 5 DE DESEMBRE DE 2014

2.- CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

3.- BAIXA DE L’AJUNTAMENT DE L’INSTITUT CATALA DEL SURO

4.- PRORROGA PER A LA JUSTIFICACIO DE LA SUBVENCIO A L’ESTACIO NAUTICA

5.- RATIFICACIO DEL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIO DEL PAES (PLA D’ACCIO D’ENERGIA SOSTENIBLE)

6.- APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DE LA NORMATNA DE POUM FASE 3

7.- DECLARAR QUE NO PROCEDEIX INICIAR L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIO FORÇOSA EN RELACIO AMB LA FINCA PROPIETAT DE REHABIL-ART

8.- APROVACIO D’ACORDS AMB DNERSOS PROPIETARIS PER A LA CESSIO O L’ARRENDAMENT DE TERRENYS PER A LA SEVA POSTERIOR ADEQUACIO PER A LÚS D’APARCAMENT PÚBLIC 9.-

PROPOSICIONS URGENTS

1- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QUESTIONS D’INTERES 2.- PRECS I PREGUNTES.