L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha obert un procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs d’oposició lliure, per a la provisió definitiva de 4 places d’agent de Policia Local així com l’ampliació d’una borsa de treball per a la cobertura de necessitats temporals, en règim d’interinatge.
Trobareu tota la informació fent clic aquí.