I després

NOVA JUNTA DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA

Compartiu aquesta història

Els responsables del Nou Casino La Constància han comunicat que a l’Assemblea General d’aquest any, celebrada el passat divendres, es va nomenar una nova Junta.
Per defunció del seu president el passat desembre, senyor Josep Pujolràs Rigall, es va haver de nomenar un nou càrrec que el substituís, la qual cosa va comportar un ajustament de càrrecs en l’actual junta, que va quedar constituïda per les següents persones: Josep Valentí Morales, president (abans era vicepresident); Josep M. Vicens Batet, vicepresident (nou càrrec); Joaquim Fons Montesinos, secretari (segueix com abans); Joan Arnau Planellas, tresorer (segueix com abans). A més dels locals amb què ja es comptava. Aquests nomenaments tindran una durada d’un any atès que al 2017 s’ha d’escollir una nova junta.
Els responsables destaquen que el nom de la societat ara està registrada en català, substituint la denominació de Nuevo Casino la Constancia que encara figurava en el registre d’associacions de la Generalitat.

El més llegit

I després