I després

NOVA ATURADA D’OBRES DE L’HOTEL ALÀBRIGA

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha ordenat la paralització immediata de dues obres que es porten a terme en la construcció de l’hotel Alàbriga, a la carretera de Sant Feliu de Guíxols a Sant Pol.

A través de dos Decrets d’Alcaldia s’ha ordenat paralitzar de forma provisional i immediata les obres següents:

El primer cas (4/11/2016) l’Ajuntament va observar que s’estaven realitzant obres d’urbanització a la calçada i voreres de la carretera de Sant Feliu a Sant Pol, davant la finca del futur hotel, que no estan autoritzades ni per l’Ajuntament ni per Costes, en no formar part del projecte d’urbanització aprovat per les administracions esmentades. Aquestes obres s’estaven portant a terme sobre un vial públic, afectant serveis urbanístics i sense direcció d’obres per part d’un tècnic competent.

En el segon cas (11/11/2016), les obres s’estaven fent en la zona de la piscina i chill-out. La llicència atorgada era per la construcció d’una piscina de 100,99 m2 i es condicionava l’execució de les obres a la preservació d’un nombre determinat d’arbres i elements vegetals. Un informe d’inspecció d’obres del 10/11/2016 va determinar que el vas de la piscina doblava les dimensions de la llicència concedida, i l’excés d’excavació del vas de la piscina havia afectat severament les arrels de cinc arbres que s’havien de mantenir.

L’Ajuntament ja ha notificat a l’empresa constructora la paralització, i aquesta disposa de quinze dies per presentar les al.legacions que considerin, però mentre tant, han de fer un tractament a l’arbrat afectat.

El més llegit

I després