El PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), de caràcter quadriennal, és una mena de carta als reis que els Ajuntaments fan a la Generalitat per tal de poder abordar projectes, especialment urbanístics, inversions, reparacions, manteniment i conservació que difícilment poden afrontar en solitari.
Tot i que encara cal disposar de  les quantitats al cèntim, ja podem saber quin és el resultat obtingut per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Cal tenir en compte que atès el context econòmic, la Generalitat també permet invertir les seves aportacions a eixugar els dèficits municipals.
L’alcalde de Sant Feliu, Joan Alfons Albó, que el 20 de desembre es va reunir amb el  director general de l’Administració Local, accedia a la petició de fer-nos una petita crònica, a grosso modo, sobre quins són els projectes específics que s’ha aconseguit finançar per a Sant Feliu de fins l’any 2017.
Albó declarava a la nostra emissora que, “per una banda, recuperar una part del PUOSC que es va utilitzar per finançar la Plaça del Puig, la construcció de la qual no va seguir un sistema massa ortodox, atès que la seva planificació tampoc ho és i, finalment, es va acceptar una aportació de 80.000 euros”.
I quant al PUOSC dels anys 2015, 2016 i 2017, venen a ser una mitjana de 100.000 euros anuals per al plantejament de fer sorgir aparcament i urbanitzar millor el Sot dels Canyers (on paral·lelament s’ha d’aconseguir que, per actuar-hi, aquells terrenys passin a ser municipals, que ara no ho són), la segona actuació prevista és refer tot el carrer Girona i el tercer seria la reordenació de la Plaça Monestir. Ara el que pretenem és traslladar aquestes actuacions a l’any vinent”.
A banda d’aquestes aportacions a Sant Feliu li pertoquen 65.000 euros anuals en concepte de manteniment, la qual cosa, segons l’alcalde, suposa haver sortir ben parats,  atesa la conjuntura actual, al temps que destacava que tant en l’exercici 2012 com en el 2013 l’Ajuntament ha tancat amb superàvit i que, el pertanyent al darrer any, els permet utilitzar-lo per a inversió.