En el darrer Ple Municipal Ordinari del mes de desembre es va aprovar una modificació del POUM, és a dir, del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que rectifica una decisió que perjudicava a diversos propietaris de la zona que contemplaven com, per una banda, havien de cedir els seus terrenys a canvi de la possibilitat de poder-hi edificar i, per l’altra, les edificacions quedaven acotades a habitatges de protecció oficial, la qual cosa no reportava els beneficis adquirits per la propietat privada malgrat fer aquestes donacions al conjunt de la ciutat.
Així ho expressava, després de l’aprovació de l’esmentada modificació a la nostra emissora el regidor de projectes urbanístics de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Joan Vicente, que destacava que es tracta d’aconseguir per a la ciutat un parc agrari i forestal 6,6 hectàrees que pocs municipis tenen, es pot visiblititzar baixant per la Ronda de Ponent prop de la zona de Sant Amanç i que inclou la casa de Cal Pitxo.
El regidor la considerava “desastrosament estructurada normativament”  que ara es posarà en ordre, que amb aquestes característiques i aquesta operació es disposarà d’aquest parc que serà un benefici per a les generacions futures que no es pot menystenir.
Quant a la situació anterior, deia que era “un despropòsit” atès que, després d’arribar a un acord en la cessió de pinedes, camps, terrenys i la casa de Cal Pitxo, els propietaris que feien les cessions, varen quedar de pedra quan, en comptes de les 17 cases que podien construir, veuen en el POUM que l’acord, per part de l’Ajuntament no es compleix atès que s’hi contempla la construcció de 21 habitatges de protecció oficial.
Vicente considera que amb aquesta modificació es respecta l’acord assolit amb els propietaris i que amb aquesta acció s’aconsegueix que tant la ciutat com els propietaris obtinguin el seu legítim benefici.