I després

NOTA DEL MOVIMENT D’ESQUERRES DE SFG

Compartiu aquesta història

Amb l’enunciat “Un petit error informàtic sense importància de 5.000.000 d’euros”, el grup municipal de Moviment d’Esquerres (MES) ha enviat una nota de premsa amb el següent contingut:

“Al ple municipal del passat dijous, dia 27 d’octubre, va haver-hi un punt d’aquells que no són punts estrella, com el del pàrquing o la modificació del POUM (del que haurem de parlar en un altre moment) en el qual l’equip de govern va voler passar de puntetes, ràpidament, com si no tingués importància, però que creiem que és prou significatiu perquè no passi sense que algun grup de l’oposició en faci esment. El punt era aquest: (2) Esmena de l’acord d’aprovació del compte general 2015.

Es tractava de rectificar el resultat dels comptes municipals del 2015, que tot just s’havien aprovat en el Ple anterior celebrat el 29 de setembre de 2016, a petició de la Sindicatura de Comptes, donat que, en una primera revisió “el validador del Tribunal de Comptes va apreciar l’existència d’un error respecte de la imputació de subvencions rebudes”.

Aquest error detectat suposa que a on l’Acord d’aprovació del Ple de setembre deia “el compte de resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de 9.350.133,54 €”, en realitat, hauria d’haver posat la quantitat de 4.113.564,97 €. L’errada és força significativa: 5.236.568,57 €, a prop del que abans eren 1.000.000.000 (mil milions) de pessetes.

Dins l’estratègia de fer-ho passar com una qüestió merament comptable (que també ho és) el govern va fer intervenir un tècnic. El Regidor d’Hisenda no en va fer cap valoració política. El tècnic ens va explicar que es tractava d’una errada informàtica (i no direm que sigui mentida).

És del tot normal que hi hagi errades (informàtiques, mecanogràfiques, tècniques… el que sigui). Però el que ja no és tant normal és que una errada com aquesta es mantingui en la comptabilitat de la institució durant mesos i mesos.

Els tràmits per l’aprovació del tancament del compte comencen just al acabar l’exercici econòmic, i van finalitzar amb l’aprovació del compte general 2015 pel Ple celebrat el 29 de setembre de 2016 i ara rectificat en el Ple de 27 d’octubre. Això vol dir que durant tot aquest 2016 s’ha estat prenent decisions de tot tipus segons aquests comptes errats. Modificacions pressupostàries, importants acords de despesa, tota mena de compromisos amb creditors, establiment de preus públics, impostos… fins i tot s’han preparat els pressupostos del proper exercici 2017. No és exagerat dir que qualsevol decisió econòmica s’ha pres durant aquest temps prenent com a base aquests comptes errats (els del 2015). Doncs bé, en aquests comptes hi havia un desquadrament de més de 5 milions d’euros.

Finalment, no ha estat el mateix Ajuntament sinó que han hagut de venir de fora per fer-nos-en adonar. Sembla que això tampoc és un bon símptoma. Durant tots aquests mesos algú hauria d’haver vist aquest desquadrament. I en última instància ho hauria d’haver vist el regidor d’hisenda que té la responsabilitat de la comptabilitat i que aquesta no tingui errors (ni informàtics ni de cap mena) i molt menys d’una magnitud que en euros es pot quantificar en 5 milions.
Però si mirem una mica més enllà, aquest error pot posar en perill les inversions que, el senyor alcalde ha anat pregonant a tots aquells mitjans que l’han volgut escoltar. Un dels projectes que pot perillar és el Museu Thyssen, un dels projectes estrella del nou govern o com va dir la regidora senyora Sílvia Romero “un projecte estratègic per la ciutat” (Diari de Girona, 16 d’octubre de 2015) i que, segons ha aparegut en diferents mitjans la ciutat de Sant Feliu pagarà amb els seus propis mitjans (el projecte ja costa més del que queda realment de romanents). Al punt del 12 d’abril d’enguany l’alcalde es comprometia a tirar endavant el museu buscant el finançament i els inversors que faltaven però que si no els trobaven i citem literalment “però també cal que tothom tingui clar que si cal, l’Ajuntament es farà càrrec de la inversió; és a dir: aportar els dos milions que farien falta ara mateix”. I així ho va repetir mesos més tard en una entrevista pel programa Supermatí de Ràdio Capital el dia 20 de setembre de 2016 “Quan anem a la Generalitat o a Patrimoni a Girona, la política d’anar a pidolar de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols s’ha acabat, nosaltres el que fem és afrontar projectes i anar a dir-los a aquestes administracions, que aquests projectes són bons no només per Sant Feliu sinó també pel país i els volem afrontar, si ens volen ajudar perfecte, si no ens volen ajudar en aquests moments perquè tenen altres dificultats no passa res, nosaltres anem avançant en aquests processos i quan ells estiguin preparats que s’incorporin i estic segur que s’incorporaran”. Bé ara tenen més de cinc milions menys, més o menys els que costava el Thyssen, tampoc anirà a “pidolar” a les administracions corresponents?”

El més llegit

I després