I després

NOTA DEL MES SOBRE LES EXCAVACIONS

Compartiu aquesta història

El grup Municipal de Moviment d’Esquerres (MES) demana posar en valor les troballes arqueològiques a la plaça Abadia del monestir en una nota enviada al mitjans que diu textualment:

“Durant les darreres setmanes han tingut lloc les excavacions arqueològiques a la zona del Monestir. Els treballs tenien per objecte estudiar la zona de la Plaça de l’Abadia en el marc de la redacció del projecte de construcció del futur Museu Thyssen.

Els treballs es troben ja prou avançats i a falta de l’informe definitiu, ja es pot afirmar -i sobretot reivindicar- la importància de les restes que s’hi han trobat: han tret a la llum un important tram de fossat de les antigues fortificacions del monestir a on destaca una imponent contraescarpa del mateix, tal i com es pot comprovar a la fotografia.

També és remarcable la troballa d’un pont de pedra que permetia creuar el fossat, un fossar que segons els primers estudis pot datar del segle XIV.

Fins ara només s’havia trobat un petit tram de l’escarpa del fossat en l’actuació de recuperació que es va realitzar, en el seu dia, a la zona que avui ocupa l’ascensor del Monestir.

Davant d’això, Moviment d’Esquerres de Sant Feliu de Guíxols (MES Sant Feliu de Guíxols) reivindiquem l’enorme valor d’aquestes troballes i som del parer que no es pot preveure en endavant cap actuació més en aquell espai que no tingui com a objectiu prioritari recuperar-les i fer-les visitables. Per tant, considerem que el govern municipal hauria de repensar la proposta de fer un annex al Monestir ja que condicionaria en gran part aquest objectiu.

Aquestes troballes arqueològiques són de prou entitat com per no considerar-les un pur tràmit burocràtic que s’ha de complir en el marc de la redacció del projecte del futur museu Thyssen. I es que com ja hem vingut denunciant, la decisió política d’ubicar el museu Thyssen en un futur annex al monestir ha posat aquest projecte en via morta.

En aquests moment els terminis s’han ja allargat sense data i ja es parla d’unes quantitats absolutament faraòniques -més de 6.000.000€, una xifra en què s’ha d’afegir els costos d’adquisició de la finca de Can Blasco i la redacció de projectes-.

A tot, resta pendent de resoldre -més d’un any després- l’extinció d’un dret de pas d’uns veïns afectats i que creua just per on hi ha la previsió de fer-hi l’edificació.

Des de MES Sant Feliu de Guíxols considerem, doncs, que el més adequat és el replantejament de la ubicació del futur museu Thyssen. I és que als motius de calendari, econòmics i de gestió que hem apuntat, ara cal afegir-li l’interès arqueològic de l’espai.

Per això, MES Sant Feliu de Guíxols presentarà una moció en el proper ple per tal de debatre la conveniència de la construcció de l’annex previst al Monestir.

A la vegada demanarem que en cas de no atendre al canvi d’ubicació, el futur projecte que s’ha de redactar tingui com a prioritat posar en valor aquestes troballes arqueològiques convertint-les en visitables i que no es caigui a la temptació de menystenir-les ja que les considerem per si soles un gran projecte de ciutat.

Un nou i il·lusionant gran projecte a l’alçada de qualsevol dels altres grans reptes i oportunitats que la ciutat puguin tenir al davant”.

El més llegit

I després