I després

NOTA DEL MES SOBRE L’ACORD AMB LA POLICIA

Compartiu aquesta història

El grup municipal de Moviment d’Esquerres (MES) a l’Ajuntament de Sant Feliu ha enviat una nota als mitjans, després de l’enviada per l’equip de govern, sobre l’acord laboral anunciat amb els integrants de la Policia Local per la prolongació de jornada i aquest és la seva versió textual sobre la qüestió:

Nota: “EL GOVERN DE SANT FELIU DE GUÍXOLS RECTIFICA I ARRIBA A UN ACORD AMB LA POLICIA LOCAL PER LA PROLONGACIÓ DE JORNADA (i per fer-ho ha de derogar els seus propis decrets)

Les hores ordinàries establertes als treballadors de l’Ajuntament que fan tasques purament administratives no s’adiuen amb les necessitats de tots els serveis per igual. Per això, amb certs col·lectius de treballadors l’Ajuntament s’ha de concretar les previsions amb models de jornada que s’adeqüin a les veritables necessitats del servei.

Les policies locals són el paradigma d’això que estem dient. Sempre han estat necessàries les regulacions especials de la jornada que garanteixin un servei continuat de 24 h al dia. Durant molts d’anys s’havia fet a través de les hores extres però ja darrerament (amb la crisi) es va aconseguir a través de complements que implicaven menys despesa per l’Ajuntament.

Que tot això que expliquem es fa negociant no sembla pas una cosa massa difícil d’entendre. Malgrat això, al govern de Sant Feliu de Guíxols li haurà costat prop d’un any i mig arribar-hi. Abans ha defensat coses tan delirants com que la jornada de la Policia Local havia de ser de fins a 42,5 hores efectives cada setmana. També que (declaracions de l’alcalde): “els policies de Sant Feliu cobraven per unes hores que no realitzaven”; o que “hi ha un seguit d’hores de servei que els agents han de realitzar, per tal que corresponguin exactament amb el que reflecteix la seva nòmina” (Diari de Girona). Es va parlar de “dèficit d’hores detectat entre la plantilla de la Policia Local” i fins i tot de “regularitzar-lo” (Diari El Punt).

Ja en el seu moment vam expressar la inexactitud d’aquestes afirmacions així com la necessitat de què el govern rectifiques unes declaracions que podien induir a algú a dubtar de l’honradesa del cos de la policia local de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta rectificació mai es va produir i tot plegat va obligar a la plantilla de la Policia Local a fer diverses accions que de la sala de plens van passar als jutjats i d’allà, finalment, a la mesa de negociació (d’on el govern no hauria d’haver sortit mai).

Un any més tard el govern portarà a ple un acord amb la policia local. En lloc d’aquest acord es parla ja “d’anteriors dèficits d’hores” ni de “regularitzacions pendents”. Tampoc de les 42,5 hores que els hi correspondria efectuar a la policia local. Al contrari, es dóna per entès que aquests dèficits d’hores mai han existit i per tant no hi ha cap mesura a prendre per corregir-los o compensar-los. A la vegada s’aclareix expressament que la jornada ordinària de la policia és de 37,30 h.

En l’acord s’estableixen els següents complements pels treballadors:

1. Reconeixement d’un complement específic vinculat al lloc de treball:

Sergent: 1580,40 €
Caporal: 1203.53 €
Agent: 1045.49 €

2. Reconeixement d’un complement específic funcional de 143,6 € per prolongació de jornada de 2,30 h addicionals a les 37, 30 h de treball efectiu a les establertes actualment com a jornada ordinària.

Arribats fins aquí no estaria gens malament que aquest acord anés acompanyat d’alguna declaració del govern admetent que la nostra policia local mai ha cobrat per unes feines que no ha fet i que mai hi ha hagut “dèficits d’hores” pendents ni “per recuperar”.

El més llegit

I després