I després

NOTA DE GDC-E SOBRE LES OBRES DE RIUS I CALVET

Compartiu aquesta història

Fa uns dies Guíxols des del carrer feia pública una nota on enumerava les al·legacions al projecte de reforma de Rius i Calvet, qüestió que també es va tractar en el Ple Municipal Extraordinari del passat dilluns on en darrer punt de l’ordre del dia es va posar a votació el contracte d’execució de les obres, que es va aprovar amb els vots dels grups que conformen l’equip de gover. El contingut textual de la nota és el següent:

“POCA EMPATIA DEL GOVERN A LES AL·LEGACIONS CIUTADANES AL PROJECTE DE REFORMA DEL PASSEIG DE RIUS I CALVET

Guíxols des del Carrer-Entesa insisteix en obrir un procés participatiu en un projecte que canviarà per sempre la fisonomia de la badia de Sant Feliu de Guíxols

La Junta de Govern Local del passa dia 11 va desestimar la immensa majoria de les 15 al·legacions que entitats i ciutadans van presentar al projecte de reforma del passeig Rius i Calvet i la platja del Racó de Garbí.

Del total de les 15 al·legacions presentades que qüestionaven, entre altres coses, l’acabat de les grades de formigó i el seu impacte visual, la supressió de l’estany on hi descansa l’escultura de Joan Rebull coneguda popularment com “La Pepita”, la incorporació de l’espigó del Moll de Pedra al projecte per adequar-lo com a zona de passeig i esbarjo, el model i la idoneïtat de part del mobiliari urbà proposat, la reordenació de la plaça Sant Pere i la rehabilitació de la seva font, la pèrdua de superfície de platja a conseqüència dels esglaons de ciment i els dubtes mediambientals de modificar la riba de mar, la ubicació dels contenidors d’escombraries o la conveniència de replantar els mateixos arbres una vegada finalitzada l’obra; només dues s’han estimat íntegrament: la substitució concreta del model d’aparcabicicletes proposat, en línia amb l’al·legació que ha presentat el nostre grup i la rehabilitació i arranjament de la font de la plaça de Sant Pere ,encara que tampoc es concreta com es materialitzarà aquesta proposta.

Sobre “La Pepita”, malgrat ser un denominador comú en pràcticament totes les al·legacions, només s’estima parcialment la rehabilitació de l’escultura; però en cap cas es concreta on quedarà ubicada finalment, ni tampoc, si es mantindrà l’estany actual amb peixos i nenúfars.

GdC valora la quantitat d’al·legacions presentades i, sobretot, que aquestes es fessin en ple mes d’agost i amb només quinze dies de marge després que el govern decidís fer l’aprovació del projecte per la via del procediment urgent. Per això entén que amb un projecte com aquest, que ha aixecat tanta sensibilitat, que canviarà per sempre la fisonomia de la badia i que tindrà un cost de 3M€, no es pot tirar pel dret com està fent el govern de la ciutat. Estem perdent una oportunitat històrica per plantejar com cal una procés de participació ciutadana com mai s’havia fet en aquesta ciutat, amb temps normals de debat i no acotats, amb audiència pública prèvia, amb una consulta popular, en definitiva una oportunitat per convertir l’actual projecte de govern en un veritable projecte de ciutat”.

 

 

El més llegit

I després