I després

MOTAS REPROVA A LA TAVERNA DEL MAR LA SEVA CONDUCTA

Compartiu aquesta història

Després de l’afer reincident de les gandules arran d’aigua dels concessionaris de la Taverna del Mar a la Platja de Sant Pol, l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, ha difós una nota en la qual reprova la conducta dels responsables en trencar l’acord al qual varen arribar les parts (Ajuntament i concessionaris en presència de Costes), al temps que adverteix que amb aquests comportaments l’Ajuntament no els pot fer costat a l’hora de renovar la concessió l’any 2018. Aquest és el contingut íntegre de l’escrit de l’alcalde:

“FEUDALISME DEL SEGLE XXI
Vivim en una societat on els canvis es succeeixen de manera vertiginosa, on els avenços tecnològics s’han imposat i les novetats d’avui són tan efímeres que passen a ser obsoletes demà. Tot i que els avenços transformen la nostra societat, modifiquen els nostres hàbits i les maneres que tenim de relacionar-nos sembla ser que aquest avenç de la societat no han arribat a tothom per igual. N’hi ha que es trobarien més còmodes en altres èpoques, ni que semblin extretes de sèries de temàtica medieval, allunyades de la realitat actual on poder mantenir uns privilegis impropis del segle XXI. Un exemple seria la concessió de la Taverna del Mar de Sant Feliu de Guíxols. Una concessió per 100 anys que data de 1918 i que els seus límits territorials s’estenen a gairebé la totalitat de la Platja de Sant Pol, des de l’edifici de la taverna del Mar fins la casa de les Punxes aproximadament. És a dir, que durant els darrers 98 anys hem pogut accedir a la platja de Sant Pol gràcies la benevolència dels concessionaris. Moltes gràcies i molt agraïts.

Però s’anuncia la fi del trajecte. Queden dos anys de la concessió i semblaria lògic que la renovació (o no) de la concessió en les mateixes condicions en que es va atorgar no serà possible. I no ho serà per que la societat sí que ha avançat. I ho ha fet, sortosament, cap un model molt allunyat del feudalisme que enyoren alguns. Als alcaldes ens toca gestionar la realitat i la realitat és que en les concessions de domini públic els Ajuntaments hi tenim molt a dir. I no tenim intenció de renunciar-hi. I en el cas que ens ocupa, la renovació (o no) de la concessió de la Taverna del Mar, l’acord ha d’incloure el vist i plau de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i no s’entendria d’altra manera. I l’ocupació de la platja per a ús privatiu que es porta fent històricament per part de la concessió no ajuda a obtenir aquest vist i plau. I menys quan es va arribar a un acord amb els actuals concessionaris, amb presència de tècnics del departament de Costes, que aquesta ocupació de la platja de manera privada no es tornaria a produir.

No s’ha donat compliment al que allà es va acordar, tal com certifiquen les inspeccions ordenades. Per tant, l’obertura d’expedient i la tramesa de requeriment són els passos previs a l’exigència de compliment que exercim amb tots els nostres mitjans. No cal dir que aquest incompliment reiterat s’ha de tenir molt en compte en el moment de decidir la renovació de la concessió. Una concessió que en cap cas contemplarà una ocupació intolerable pròpia d’un passat que no tornarà. Per molt que alguns ho enyorin”.

El més llegit

I després