I després

MOSTRA DE CERÀMICA NEGRA AL MUSEU D’HISTÒRIA

Compartiu aquesta història

El passat 9 de juny s’inaugurà al Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols l’exposició CONTEXT: dels motlles Masó a la Ceràmica Negra Contemporània. Organitzada pel Museu d‘Història de Sant Feliu de Guíxols i l’Escola Massana, la mostra recull una selecció de peces resultants de les quatre edicions del Seminari de Ceràmica Negra que es du a terme a Quart i a Sant Feliu.

Lluís Puig, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural, destacà l’entrada recent del Museu d’Història de Sant Feliu com a Antena a l’Observatori d’Etnologia de Catalunya. I la feina com a intermediari en un nivell català amb altres col.lectius i entitats, com és el cas tant en temes de medicina popular com de la ceràmica.

L’exposició dóna a conèixer una experiència pedagògica que permet connectar peces històriques (del Museu d’Història i també els motlles que es conserven a Ceràmiques Marcó de Quart), amb el mètode d’una escola d’art com l’Escola Massana (adscrita a la UAB) i amb artesans de la zona que segueixen la tradició i aposten també per la innovació, com el taller Kypsela de Sant Feliu de Guíxols i l’artesà Ricard Campos.

Jaume Marcó, mestre artesà descendent de quatre generacions de ceramistes i terrissers, és dels pocs ceramistes que mantenen aquest tipus de tractament tècnic. A la seu de Ceràmiques Marcó, alumnes i professors conviuen i treballen amb els motlles i creen noves peces.

El Taller Kypsela, fundat el 1992 a Sant Feliu de Guíxols pels ceramistes Ricard Campos i Rosa Rosell, produeixen les seves pròpies peces i reprodueixen peces antigues. Durant el seminari es fan demostracions i es porta a terme la cuita de la ceràmica.

L’exposició es podrà veure fins a finals de setembre d’enguany i, en paraules de la comissària Gemma Amat, pretén projectar el missatge de TRADICIÓ + CONTEMPORANEÏTAT, amb les paraules que acompanyen a les peces: IDENTITAT, DIÀLEG, RECERCA, PATRIMONI, TERRITORI, LLEGAT, INNOVACIÓ, DISSENY, REUTILITZACIÓ, CONVIVÈNCIA i PRESERVACIÓ.

Però l’exposició i el Seminari que ha arribat a la quarta edició, és també vivència. L’ideòleg del Seminari, Blai Puig, va relatar la comunicació que s’estableix entre els diferents alumnes i professors, molts d’ells abans no s’havien tractat i s’estableix una complicitat i una relació per sempre més. El bagatge dels propis alumnes combinat amb els impulsos que van rebent, tant de l’espai on treballen com de l’acompanyament dels professors, fa possible que en tan sols 4 dies es construeixin obres magnífiques.

Tant la representant de l’Escola Massana, Francesca Piñol, com el regidor de Cultura Jordi Vilà, varen insistir en un ensenyament que s’allunyi dels mètodes clàssics i provoqui creativitat.

Els professors titulars de la Massana que han participat en els seminaris ha estat: Lluís Cuatrecasas, Monica Chavarria, Marc Ligós, Francesca Piñol, Pilar Cotter, Miquel Donat, sota la supervisió docent i coordinació de Matilde Grau i assessorats per l’ideòleg del seminari, Blai Puig.També intervenen els col·laboradors docents següents: Sílvia Alemany i Jordi Colomeda del Museu i Jordi Falgàs de la Fundació Rafel Masó.

El més llegit

I després