I després

Modificacions puntuals del POUM que afecten a les zones d’Arquitecte Guitart, Hernán Cortés i Jaume Gras

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita una modificacions puntuals de POUM, promoguda pel propi Ajuntament i redactada pels serveis tècnics municipals, amb l’objectiu de subsanar errors en alguns articles de la Normativa, aclarir-ne d’altres, unificar expressions i criteris i actualitzar referències normatives, i simultaneament l’annex de la modificació puntual de POUM amb l’objectiu de canviar la qualificació de part d’una illa de cases delimitada pels carrers Hernán Cortés, Ronda de l’Arquitecte Guitart i Jaume Gras que passaria de tenir la qualificació de 5c a 6c.

En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que el mateix està en informació pública fins el proper dia 10 de desembre de 2010 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra la modificació puntual del POUM i el seu expedient i presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú aportar en relació al mateix.

El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic i del Programa de participació ciutadana aplicable a la modificació puntual, es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9.30 a les 13.30 hores).

Igualment la documentació es troba exposada, i pot ser consultada, a la web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols www.guixols.cat (buscar a Ajuntament – Àrea d’Urbanisme i Obres – Informació pública en tràmit).

A les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9.30 a les 13.30), s’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrants de la modificació puntual del POUM referida.

Els interessats podran concertar entrevistes amb els serveis tècnics municipals, prèvia concertació d’entrevista amb l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al telèfon 972.32.70.13.

El més llegit

I després