I després

Modificació del Pla Especial del Port

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols publica, des del 13 de març, la modificació del Pla Especial del Port (antic Club Nàutic) per les zones B (espais d’aigua i canals de navegació comuns a tots els usos), I (Zona de Varada en Platja), H (Zona d’Embarcament i Nàutica Popular), essent la promotora l’entitat de dret públic Ports de la Generalitat.
L’objectiu d’aquesta modificació és, resumidament, adaptar la zona de nàutica popular a la situació real, fent possible l’adequació i explotació de l’edifici de serveis del port (antic Club Nàutic), d’acord amb els usos admesos en el planejament municipal vigent (POUM), s’ordena la zona destinada a passeig públic, i s’adequa la zona destinada a embarcacions esportives. Així mateix la modificació dóna els criteris per a la millora de l’espai públic de tota la zona i per a la integració entre la part baixa i la part alta del turó del Fortim.
En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que el mateix està en informació pública fins el proper dia 8 d’abril de 2013 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra la modificació i el seu expedient, i presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin aportar en relació al mateix.
El dret d’informació i consulta es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores).
Igualment la documentació es troba exposada, i pot ser consultada, a la web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols www.guixols.cat, i a les xarxes socials facebook i twiter de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
A més s’informa que, en horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de les 9.30 fins les 13.30 h., s’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrants de la modificació i els interessats podran concertar entrevistes amb els tècnics redactors del projecte, prèvia concertació al telèfon: 972.32.70.13.

El més llegit

I després