I després

La plaça del Puig oberta als ciutadans

Compartiu aquesta història

Divendres es va obrir la nova plaça del Puig de Sant Feliu tot i que la seva inauguració està prevista pel dissabte, 4 de maig, amb la presència del conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila.
El projecte, aprovat el maig de 2011, es divideix en dues fases atès que una part correspon a terrenys privats i una altra a terrenys públics.
Mitjançant un concurs, al qual s’hi varen presentar 23 empreses, Massachs Excavacions SLU, se’l va adjudicar i, a part de la Plaça, s’hi incloïa la reurbanització dels tres trams de carrers del voltant com Lluna, Baixada del Puig i Nou del Garrofer amb un import total de 753.364,23 € més I.V.A.
Divendres es va signar, per part de l’empresa , la Direcció Facultativa i l’Ajuntament, l’acta de recepció de les obres, quedant pendent la pavimentació d’un tram del carrer Nou del Garrofer i la totalitat de la Baixada del Puig, atès que aquest mateix any es rehabilitaran els Antics Safareigs Municipals i es reurbanitzaran diversos trams dels carrers Lluna i Penitència, que no es pavimentaran definitivament per tal d’evitar l’afectació del trànsit pesat que originaran les obres dels safareigs.
La plaça s’ha executat, pràcticament al 100% i està formada per dues plataformes : la part de plaça dura (de formigó), diàfana, per a la realització d’actes, a nivell més baix i la part de plaça tova (de sauló), amb la totalitat de jocs infantils (amb tancament als jocs per a nens més petits, situada a la part més alta de la plaça que compta amb un enllumenat del model “Branca”. de 28 punts, murs baixos a diferents cotes que delimiten passeres a diferent nivell de sauló o bé de formigó i que, amb bancs incorporats, generen un “efecte graderia” en un sector que també compta amb el talús enjardinat entre la plaça i el carrer Nou de Garrofer.
El cost no ha patit cap increment, s’ha finançat al 50% per l’Ajuntament i la Generalitat a través del projecte d’intervenció integral del Barri del Puig – Eixample de Llevant (Pla de Barris) i s’ha executat dins dels terminis previstos.

22-03-2013 026

El més llegit

I després