I després

MOCIÓ I PROPOSTA DE GDC APROVADES PEL PLE

Compartiu aquesta història

El conveni, que es desenvolupa a partir de la proposta inicial que va presentar el grup municipal Guíxols des de Carrer-E, estableix que l’Ajuntament de la ciutat es farà soci de la cooperativa, que estudiarà la possibilitat de contractar amb Som Energia punts municipals de subministrament elèctric i que es realitzarà a la ciutat una jornada pública de difusió de què és i com treballa aquesta entitat. L’acord obre també la possibilitat d’incorporar noves fórmules de cooperació o col·laboració entre les parts, fent especial menció a les que estiguin relacionades amb la pobresa energètica.

L’objecte d’aquest conveni és establir una relació de col·laboració activa entre les dues parts, amb la finalitat de treballar conjuntament per un nou model energètic, més sostenible i més local, i també, per trobar millors eines que permetin un avanç en el desenvolupament de la Llei 24/15 per afrontar la pobresa energètica.

Igualment es va aprovar, per unanimitat, la proposta de Gdc-E de proporcionar un accés obert a la informació sobre serveis funeraris que es presten a la ciutat. L’Ajuntament demanarà a l’empresa prestatària d’aquests serveis una relació completa, entenedora i actualitzada sobre prestacions i preus, i aquesta informació estarà a l’abast de les persones que la sol·licitin en les dependències municipals.

Igualment, s’instarà a l’empresa prestatària a que exposi en la seva pàgina web aquesta informació, que l’Ajuntament també incorporarà al web institucional. Fins ara aquesta informació s’havia de demanar directament a la funerària de manera particular, un mecanisme que Guíxols des del carrer considera “poc adequat en moments delicats per la família d’un malalt greu o d’un traspàs”.

El més llegit

I després