I després

MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015

Compartiu aquesta història

El Ple Municipal Ordinari celebrat a finals d’agost a l’Ajuntament de Sant Feliu, ha aprovat una moció presentada pels tres partits al govern (TSF, ERC i PSC), a instancies de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, de suport al Correllengua 2015 en considerar que “La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) hi dóna un nou impuls per mitjà de la 19a edició del Correllengua”.
El contingut de la proposta és el següent:

  1. Que atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les persones nouvingudes,
  2. Que atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei cert que dinamita els fonaments del nostre sistema educatiu,
  3. Que atès el poble català pretén obrir un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques,
  4. Que atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,
  5. Que atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana,
  6. Que atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, ACORDA:

1.- Donar suport al Correllengua 2015 corn a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.

2.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades.

3.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta corporació.

4.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col•lectius, especialment entre la població nouvinguda.

5.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a través del correu electrònic cal@cal.cat.

El més llegit

I després